عضویت    ورود
ورود به سایت

دستگاه طیف سنج جذب اتمی یا اتمیک ابزوربشن

دستگاه طیف سنج جذب اتمی یا اتمیک ابزوربشن      دستگاه طیف سنج جذب اتمی یا اتمیک ابزوربشن: دستگاهی است که از طریق میزان جذب اتمی ، عناصر را اندازه گیری یا مشخص می کند .  این دستگاه با اتمایزر کردن مواد با استفاده از گرمای
پیج اینستاگرام تجهیزات پزشکی ماهان