عضویت    ورود
ورود به سایت

دستگاه اتو آنالایزر در تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه اتو آنالایزر در تجهیزات آزمایشگاهی دستگاه اتو آنالایزر در تجهیزات آزمایشگاهی: دستگاههایی هستند که غلظت متابولیت ها,الکترولیت ها, پروتئین ها و داروها را در سرم , پلاسما,ادرار, مایع مغز نخاعی و سایر مایعات بدن را اندازه میگیرند.  شماره

انکوباتر معمولی آئروبیک در تجهیزات پزشکی چیست

انکوباتر معمولی آئروبیک در تجهیزات پزشکی چیست   انکو باتورهای هوازی در بیولوژی سلولی ,ژنتیک ,ویروس شناسی ,تحقیقات ,سرطان وکشت بافت کاربرد دارند موارد خاص دیگر برای حفظ یک محیط کنترل شده می باشد این انکو باتورها رشد میکروارگانیسم هایی که می
پیج اینستاگرام تجهیزات پزشکی ماهان