عضویت    ورود
ورود به سایت

فرایند تولید الکل

موضوع : خبرها توسط : admin362   در تاریخ : 9 دی 1399   بازدید : 135   

الکل ها را میتوان اجسامی دانست که از اختلاف یک ئیدروژن ئیدروکربوربا رادیکالOH بدست می ایند.

بنابراین الکل ها بطورکلی مشتقات استخلاف شده ئیدروکربورهای اشباع شده یا نشده و بارادیکال OH هستند. الکل ها با آنکه قلیاها رادیکال اکسید پل دارند با این همه اجسامی خنثی هستند. ممکن است رادیکال OH در زنجیریا حلقه کربوری چند بار تکرار شود که در این صورت جسم یک الکلی، دوالکلی و چند الکلی بدست می آید. بر حسب جایگزینی ئیدروژن های یک ئیدروکربور با رادیکال OH میتوان الکل هارا به سه طبقه تقسیم کرد.
١- الکل های نوع اول که از جایگزینی یک اتم ئیدروژن مربوط به کربن نوع اول یعنی رادیکال یک ظرفیتی 3 CH بدست می آید. این الکل هارا با فرمولH C2 HO نشان داده میشوند.


٢- الکل های نوع دوم که از جابجایی یک اتم ئیدوژن مربوطه به کربن نوع دوم یعنی رادیکال دو ظرفیتی 2 CH بدست می آید و عامل این نوع الکل ها توسط گروه OH HC نمایش داده میشود.
٣- الکل های نوع سوم که از جایگزینی یک اتم ئیدروژن مربوط به کربن نوع سوم یعنی رادیکال سه ظرفیتی HC مشتق میگردد. عامل این نوع الکل با گروه COH نمایش داده میشود. الکل ها دارای خواص فیزیکی وشیمیایی بسیارند که شرح آن در این طرح نمی گنجد. تنها به ذکر این نکته کفایت میشود که در یک الکل چند تائی ممکن است چندین عامل الکلی در یک ملکول وجود داشته باشد که به عنوان مثال میتوان از ضدیخ که دارای گلیکول که دو عامل الکلی در یک ملکول آن وجود دارد و یا گلیسرولها که دارای سه عامل الکلی میباشند نام برد. گلیسیرین نیز نوع دیگر الکل سه عاملی است که دارای دو مرتبه الکل نوع اول و یک مرتبه الکل نوع دوم میباشد و گرچه در زمان تخمیر به میزان اندکی ایجاد میگردد لیکن بیشتر ساختمان اصلی تمام مواد چربیها را تشکیل میدهد.
گرچه الکل ها بصورت مایع میباشند لیکن می تواند بصورت جامد نیز وجود داشته باشند. الکل های زنجیری معمولی بدون انشعاب تا 16 C مایع و بعد از آن جامدند. همچنین الکل های نوع سوم که در فوق به آن اشاره شد همگی جامد میباشند . از نظر لغوی باید گفت که الکل لغتی است که در قرن شانزدهم ازالکهحل عربی عاریه گرفته شده است. محمد زکریا رازی نخسیتن کسی است که از تقطیر شراب یکی از انواع الکل اتیلیک را بدست آاورد و آن را الکل نامید. لیکن ترکیب اصلی این الکل تا سالها بعد از قرون وسطی وکشف آن نامشخص بود تا بالاخره درسال ١٨٥٤ میلادی توسط برتلو ترکیب مصنوعی آن کشف گردید. این مایع تقریبا بیرنگ است و به فرمول شیمیایی2 H C5 HO با وزن ملکولی 46/07 بوده و میتواند بهرنسبتی با آب مخلوط گردیده که این عمل همیشه با ایجاد گرما و نقصان حجم همراه است. الکل اتیلیک دارای بوی تند و مشخصی بوده و در78/3درجه سانتیگراد در شرایط معمولی جوشیده میشود.
C6 H12 O6 2C2 H5 OH + 2CO2 + 276K-J.Energy
وزن مخصوص الکل اتیلیک در٢٠ درجه سانتیگراد حداکثر0/80بوده و به آسانی با شعله آبی سوخته و گاز کربنیک تولید مینماید.

انواع الکل اتیلیک
الکل اتیلیک بر سه نوع است:
الکل اتیلیک طبی یا معمولی
الکل اتیلیک مطلق
الکل تقلیبی
نوع اول این الکل که توضیحات آن قبل داده شده دارای حداقل 96 درصد حجمی
OH 5H 2C بوده وبعنوان الکل طبی مورد استفاده قرار میگیرد.
نوع دوم یعنی الکل اتیلیک خالص یا مطلق مایعی بیرنگ، زلال وفوق العاده جاذبه الرطوبه با بوی مخصوص بوده که قابلیت اختلاط آن با آب، اترو کلروفرم زیاد میباشد، الکل مطلق حاوی 99/4 تا 100 درصد حجمی یا 99 تا 100 درصد وزنی OH 5H 2C است که مانند الکل معمولی بسهولت قابل اشتعال بوده وبا شعله آبی میسوزد. وزن مخصوص این الکل در ٢٠درجه با الکل اتیلیک معمولی متفاوت وبین 0/794 تا 0/793 میباشد.
نوع سوم یعنی الکل تقلیبی ،الکل اتیلیکی است که به آن مواد مجاز تقلیب کننده اضافه نموده و در نتیجه خلوص آن از بین رفته و مصرف آن بعنوان یک الکل طبیعی و خالص غیر مناسب است ناگفته نماند که الکل تقلیبی نیز بر دو نوع است: الکل اتیلیکی که به طور کامل تقلیب شده و پس از تقلیب حداقل درجه الکلی آن 90 درجه بوده و برای مصارف سوخت و لاک الکل و سایر صنایع به کار برده میشود.و دیگری الکل اتیلیک که به طور مخصوص تقلیب شده و پس از تقلیب حداقل درجه الکلی آن 96 درجه بوده و در موارد بهداشتی و آرایشی به کار میرود.

استاندارد ملی و جهانی تولید الکل
الکل اتیلیک یا اتانول که در پزشکی به کار برده میشود و میبایستی از نظر کیفیت از یک مجرای صحیح قانونی عبور نموده تا به راحتی بتواند مورد مصرف قرار گیرد به همین منظور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با یاری جستن از متخصصان فن و به کار گیری استاندارد مورد تائید سایر کشورهانظیر هندوستان جهت ویژگی های اتانول استانداردی به شماره ١٦١ تدوین نموده است. در ذکر مشخصات مورد نظر علاوه بر استاندارد کشور هند از استانداردهای دیگر ایران شماره های ٣٣٧ فارماکوپه آمریکا ١٩٧٣ واستانداردهای ٣٢١ سال ١٩٦٤و ٣٧٥٣ سال ١٩٦٧ هندوستان نیز استفاده شده است .بر اساس استاندارد تدوینی و ویژگی های الکل و مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن به شرح زیر بوده و کارخانجات تولید کننده الکل موظف به رعایت دقیق آنها میباشند.علاوه بر کیفیت محصول در مورد نوع بسته بندی و نشانه گذاری و ظروف بسته بندی نیز در این استانداردمشخصات لازم داده شده است که در صفحات بعد در زیر عنوان بسته بندی و مواد بسته بندی به آنها اشاره خواهد شد.رعایت استاندارد الکل در سیستم تولید اجباری بوده و عدم توجه به آن مواجه با برخوردهای قانونی خواهد شد.ضمناًهمانگونه که ملاحظه میشود بین بعضی از مشخصه های الکل طبی با الکل مطلق تفاوتهایی وجود دارد که ازجمله آن میتوان به درجه الکلی،باقیمانده تبخیر ،الدئیدو غیره اشاره نمود.

چگونگی بکارگیری بعنوان کالای واسطه ای و مقایسه کالای قابل جانشینی با محصول اصلی
الف: الکل صنعتی دارای انواع گوناگون بوده و الکل به دو دسته کلی الکل طبی (سفید) و الکل صنعتی تقسیم میگردد.
در صنایع مختلف نظیر رنگ سازی، تولید لاک و صنایع شیمیایی مصرف میشود نسبت به رعایت عامل ارزانی و عوامل رقابت در بازار عمدتا الکل صنعتی را از چوب بی مصرف و کارخانجات، نظیر خاک اره و غیره با ئیدرولیزکردن آن بوسیله اسید بدست می آورند. لیکن در پاره ای از کشورها الکل را از مواد قابل استفاده در تهیه الکل طبی مانند ملاس چغندرقند در بریتانیا و ذرت در ایالات متحده امریکا بدست آورده و به منظور غیرقابل شرب نمودن آنها مقداری الکل متیلیک بان می افزایند. آشامیدن الکل متیلیک خالص و الکل صنعتی عواقب نامطلوبی داشته و میتواند به مرگ یا کوری منجر گردد. الکل متیلیک نخستین بار بصورت محصول فرعی زغال چوب از تقطیر خشک (بدون مجاورت با هوا)چوبهائی مانند افرا و بلوط بدست آمد به همین جهت آنرا الکل چوب نیز میگویند. این نوع الکل که بعنوان الکل صنعتی یا الکل چوب یا الکل متیلیک خوانده شده و شرح آن بطور مختصر آمد امروزه بطریقه سنتز تهیه شده و علاوه بر تقلیب الکل اتیلیک برای تهیه فرمالدئید، ضد یخ اتومبیل و تهیه بسیاری از رنگها و مواد داروئی بکار برده میشود.
ب: نوع دیگر الکل که موضوع طرح حاضر است الکل اتیلیک یا اتانول میباشد. این نوع الکل در اسانس گل سرخ بحالت آزاد و بشکل اتوسل در بسیاری از مواد طبیعی پیدا میشود. علاوه برآن الکل اتیلیک یا الکل معمولی از اقسام الکل بوده که در همه نوشابه های خمری مانند شراب وجود دارد و به آن الکل سفید یا الکل طبی نیر میگویند.الکل اتیلیک در صنایع داروئی و پزشکی بعنوان الکل طبی مورد استفاده قرار میگیرد. امروزه با توجه به افزایش روز افزون مصرف الکل در صنایع داروسازی و غیره و از طرفی کافی نبودن منابع اولیه تولید آن نظیر انگور و میوه های دیگر برای تولید الکل از ملاس چغندرقند که دارای قند کافی می باشد استفاده می نمایند. علاوه برآنچه گفته شد مجددا ذکر میگردد که موارد مختلف مصرف اتانول بصورت زیر خلاصه میگردد:

  • بعنوان ماده ضد عفونی کننده
  • بعنوان حلال
  • بعنوان ماده اولیه درجه دوم
    از این جهت با توجه به اشکالاتی که در پاره ای از موارد در سر راه دستیابی به این ماده برای مصارف مختلف وجود دارد، دانشمندان برای هر مورد کالای جانشینی خاصی سنتز نموده اند لیکن در مورد استفاده از این ماده بعنوان ماده اولیه و ثانویه و یا هنوز موفق به یافتن محصول مشابه نشده اند و یا از نظر اقتصادی ویا شرایط تولیدی کالای مناسب راه نیافته اند. بطور مثال الکل بعنوان ماده اولیه در تولید اسیداستیک صنعتی که توسط دستگاه اسیتاتور صورت میگیرد و یا استالدئید بعنوان ماده ثانویه مورد استفاده قرار میگیرد. که از آنجا که در فرمول شیمیائی داخل میشود تاکنون بهترین ماده بوده و کالای جانشینی برای آن تعیین نشده است لیکن در پاره ای دیگر از موارد نظیر استفاده ماده ضدعفونی کننده کالاهای قابل جانشینی وجود دارد که به بتادین و فرمالین میتوان برای نمونه اشاره کرد . در مورد حلال، دهها مواد شیمیائی که در صنایع رنگ سازی وآرایشی بکار برده میشوند. کالاهایی قابل جانشینی الکل میباشند. ضمن آنکه دربعضی از موارد نظیرساخت لوزام آرایشی وداروهای پوستی تقریبا الکل بدون کالای قابل جانشین بوده وبدلیل تصعید سریع میتواند مواد خوشبوکننده آرایشی را درهوامنتشر نماید.
    روی هم رفته باید گفت که چنانچه صرفا بعنوان کالای جانشینی برای ماده ضدعفونی کننده واحدی ایجاد گردد و به تولید آن مواد نظیرفرمالین وغیره پرداخته شود، این کار ازنظراقتصادی تنها برای استفاده این منظور توجیه پذیرنمیباشد. لیکن چنانچه برای ساخت محصولات دیگر اقدام به تولید کالاهای قابل جانشینی الکل شود ( مانند تولید فرمالین برای ساخت ملامین، فرمالدئید و هگزامین) میتوان ازآنها بجای الکل استفاده نمود. لیکن الکل از نظر ماده اولیه دراغلب صنایع نظیرتولید اسید استیک صنعتی مناسبترین ماده اولیه میباشد نمی توان براحتی با حفظ جنبه های اقتصادی از کالاهای دیگری به جای آن استفاده نمود.

معرفی روشهای تولید الکل
الكل اتیلیک به دو روش کلی تخمیر هیدوکربورها وروش سنتز نفتی انجام میگیرد. در روش نفتی از طریق ترکیب گازسنتز حاوی ئیدروژن ومنواکسید کربن ویا ترکیب اتیلن با آب در شرايط خاص صورت میگیرد. این روش بدلیل استفاده از تکنولوژی خاص آن که درایران وجود ندارد واز طریق تهیه ماشین آلات ولوازم خارجی مربوط به اجرای این نوع تکنولوژی وابستگی ارزی زیادی را برداشته وتاکنون نتوانسته است جای پای مناسبی برای عرضه شده برای خود باز نماید.خصوصا در کشورهایی نظیر ایران که مواد قندی وئیدروکربوری بعلت کشاورزی بودن آنها فراوان بوده و می توانند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرند.
روش دیگر تولید اتانول که در جهان و در کشورهای درحال توسعه رایج بوده و مناسب سرمایه گذاری بصورت صنایع کوچک است روش تخمیری مباشد. در این روش عمدتا مواد اولیه را محصولات نشاسته ای و قندی نظیرغلات، سیب زمینی، باگاس نیشکر و ملاس چغندرقند( قبل ازورود به دستگاه استفن ) و محصولاتی نظیرآنهاتشکیل داده که از طریق تخمیر هیدروکربورهای مشتق از مواد قندی ونشاسته ای محصولات میتوان اقدام به تولید الکل اتیلیک نمود. درحال حاضربا توجه به وجود ٣٣ کارخانه قند از چغندرقند ودو واحد بزرگ قند از نیشکر در کشورملاس چغندرقند وباگاس به وفور وجود داشته و می تواند مورد استفاده واحدهای الکل کشی بعنوان ماده اولیه قرار گیرد. ازنظرماشین آلات نیز باید گفت که قسمت اعظم ماشین آلات مورد نیازقابل تامین وساخت درداخل کشور بوده وتنها قسمت تجهیزات وماشین آلات تقطیر نهائی خارجی خواهد بود که خرید آن به آسانی صورت گرفته ووابستگی خاصی ایجاد نمی نماید. لذا با مقایسه راحتی ووفور تامین مواد اولیه وماشین آلات روش مناسب تولید الکل اتیلیک، درحال حاضربرای ایران با استفاده از ملاس چغندرقند یا باگاس نیشکر، روش فرمانتاسیون می باشد.این روش نیز خود به٣ صورت روش مداوم وروش غیرمداوم وروش نیمه مداوم تقسیم میگردد. کارخانجات بزرگ دارای سیستم کانتینیوس (مداوم) بوده و اقدام به ورود ماشین آلات کامل از خارج نموده اند. در این روش کلیه اعمال فرایند بصورت اتوماتیک وسری انجام میگیرد و به دلیل استفاده از ماشین آلات تمام اتوماتیک و سیستمهای کنترلی دارای قیمت بالایی میباشد در روش غیرمداوم، بااستفاده از تجهیزات ابتدائی تولید بصورت بچ انجام میشودکه بدلیل راندمان و ظرفیت پایین از نظر اقتصادی برای یک واحد تولیدی مقرون بصرفه نمی باشد. روش سوم یا نیمه مداوم از ترکیبی از دو روش فوق بوجود آمده و دارای مزایای خاصی میباشد در این روش ضمن آنکه قیمت ماشین آلات خصوصا ماشین آلات تقطیرنهائی بمیزان قابل توجهی کاهش مییابد می توان محصول با کیفیت مناسب نیز عرضه نمود ویا سیستم مداوم (کانتینیوس)به رقابت پرداخت.

 

مراحل ومناطق و شیوه های کنترل کیفیت در تولید الکل
با توجه به آن که الکل در موارد مختلفی مورد استفاده قرار گرفته ودرپاره ای ازاوقات نظیرتولید سرکه به روش استاتوربعنوان ماده اولیه بکار برده میشود. لذاانجام عملیات کنترل کیفیت حائزاهمیت بوده و بایستی به آن توجه خاص نمود.
نظیر سایر صنایع، کنترل کیفیت در این محصول نیز می تواند شامل سه قسمت باشد: کنترل کیفیت مواد اولیه، کنترل در حین انجام پروسه تولید و کنترل کیفیت محصول نهایی.
کنترل کیفیت مواد اولیه
ملاس چغندرقند ماده اولیه اصلی بوده ومیبایستی از نظر درصدقند موجود درآن (معمولاً٥٠ درصد وزن را قند تشکیل می دهد) به گونه ای بوده باشد که از نظر اقتصادی بتواند مصرف گردد.همانطور که میدانیم در بعضی ازکارخانجات قند دستگاه قندگیری از ملاس نصب وقسمتی از قند موجود در ملاس را گرفته و ممکن است بقیه آنرا به عنوان ملاس به کارخانجات الکل کشی به فروش برسانند. این نوع ملاس برای تولید الکل چندان فایده نداشته وبایستی ملاس قندگیری نشده بکار برده شود که در زمان ورود ملاس به کارخانه بایستی کنترل کیفی شده ضمن آزمایشات دیگرازجمله قنداینورت، میزان قند موجود درآن مورد آزمایش قرار گرفته و تایید لازم صورت گیرد. مواد اولیه دیگرنظیر نمکهای امونیم واسید سولفوریک گرچه خود توسط واحدهای سازنده کنترل کیفی شده و نیازی به دقت بالا برای کنترل ندارد، لیکن ازآنجائیکه مصرف آنهابا درصدهای منطبق به میزان درصد خلوص هرکدام صورت میگیرد، لذا بصورت تصادفی بهتر است آزمایشات اولیه ای روی آنها صورت گیرد.درمورد مخمرباید گفت که مخمر اولیه که برای تکثیرخریداری می شود لازم است بطورجدی مورد آزمایش قرار داده شده درجه سلامتی مخمرها مشخص گردد. چراکه درغیراینصورت یک سری از عملیات مخمرسازی دچارمشکل شده و درسیستم انجام صحیح آن ایجاد شک می گردد.
کنترل کیفیت فرایند تولید
در مرحله بعد کیفیت کنترل پروسه عمل آوری و تکثیرمخمر،وتقطیرمدنظر بوده وبایستی به دقت صورت گیرد. درمرحله تکثیر مخمر،استرلیزاسیون محلول، درصد مواد مغذی افزودنی به محلول، درجه حرارت استرلیزاسیون، عملیات پرورش ثانویه و در نهایت وضعیت مخمرذخیره شده تحت کنترل کیفی قرار داده شود. برای این کاربا برداشتن نمونه هائی از محلول واندازه گیری درصد نمکهای افزودنی موجود درآن و شکر و همچنین کنترل درجه حرارت بطورتصادفی درحین پرورش و اسیدیته محلول قبل وبعد از افزودن اسیدسولفوریک بایستی صورت گیرد. علاوه برآن سرکشی به مخازن مخمرها وآزمایش روی سلامت مخمرهای موجود درمحل نگهداری و شرایط مناسب محیطی برای حفظ مخمر از تماس با میکروارگانیسم های دیگر واطمینان ازعدم آلودگی آنها از جمله مواردی است که میبایستی در زمان تولید در قسمت پرورش یوور انجام شود. کنترل کیفیت در قسمت تخمیر نیزازاهمیت ویژه ای برخوردار است . استریل شدن صحیح محلول کنترل PH و حفظآن در4/5-4 درجه، کنترل درجه حرارت عملیات وزمان خنک شدن محلول از مواردی است که بایستی به آنها توجه شده وبرای کنترل کیفیت پروسه تخمیر لازم است درمراحل مختلف گفته شده نمونه هایی از مخلوط برداشته شده و درآزمایشگاه اسیدیته و دانسیته و مواد موجود در محلول اندازه گیری شده و درجه حرارت روی مخازن در چندین نوبت تست روی فرمهای مخصوصی که برای همین کار درنظر گرفته میشود ثبت گردد. پس ازآن در زمان اضافه نمودن مخمربه مخزن تخمیر مقداردرصد مخمری که باید افزوده شود کنترل گردد.درمرحله تخمیردرصدی الکل تولید می گردد که این مقدار باید اندازه گیری شده ونوسانات آن معین گردد تا چنانچه در اثر وجود مواد دیگردر واکنش اختلالاتی صورت گرفته شده باشد سریعا نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. کنترل کیفیت در مرحله تقطیراولیه وتقطیر ثانویه جنبه دیگری از این عملیات است . در زمان تقطیراولیه درجه حرارت والکل بدست آمده ودر تقطیرثانویه درجه الکل نهایی بدست آمده، الکل های سنگین، مواد شیمیائی نظیر فرفورال وغیره که میبایستی در پروسه تقطیرنهایی جدا گردیده والکل فاقدآنها باشد آزمایش می شود.
کنترل کیفیت محصول نهایی
در نهایت محصول بدست آمده می بایستی الکل ٩٦ درجه باشد بایستی با برداشت نمونه هایی در زمانهای مختلف در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفته، مقداراستر، سرب، مس، الکل های مزاحم و خطرناک نظیر الکل متیلیک، کتن ها وسایر مواردیکه دردفترچه آزمایشات اجباری استاندارد درج گردیده است انجام پذیرد.

حال که آزمایشات لازم برروی محلول نهایی صورت گرفت درصورت تایید می بایستی محصول به قسمت پرکن و بسته بندی انتقال داده شود. در این قسمت استفاده از بطریهای سفید ٦٠٠ سانتیمترمکعبی برای پرکردن الکل، تمیز بودن ظروف و کنترل دقیق مقداریکه بایستی در هر کدام از بطریها ریخته شود، درب بندی وانجام پلمپ لازم یا باندرول اداره کل امور اقتصادی و دارائی قسمت مالیاتهای مستقیم، نصب اتیکت با مشخصات اجباری که روی آن می بایستی درج شود و بالاخره کارتنهای ١٢ عددی برای بسته بندی آنها ازجمله مواردی است که توسط پخش کنترل کیفیت
باید مورد بازرسی ونمونه برداری جهت کنترل قرارگرفته درصورت وجود هرگونه اشکال از خروج محصول ازکارخانه جلوگیری بعمل آید. نصب اتیکت دولتی برروی درب بطری ها از جمله موارد حساسی است که باید قبل از هر چیز بدان توجه شود.

 

افزودن یک نظر
نام شما :    
ایمیل شما : 
کد را وارد کنید :

پیج اینستاگرام تجهیزات پزشکی ماهان